Frode G Svindseth

Hjellegjerde Møbler – starten

In Uncategorized on februar 16, 2018 at 22:21

Korleis starta Hjellegjerde Møbler?

Svaret får du her:

Mindor Hjellegjerde fortel:

«Lenestolfabrikken Hjellegjerde, som den frå først av var kalla, tok til produksjonen sin i kjellaren og i ei stove i huset til Otto og Henny Hjellegjerde hausten 1941.

Dei første tilsette som var tre arbeidarar (utanom Otto og Mindor) vart tilsette den 13. oktober 1941. Seinare på hausten dette året kom to til.

Ei stove (den største av to) i bustaden vart, i den første tida, nytta til tilskjering og saum og elles ymse modellarbeid m.m. Elles vart deler av loftet nytta til lager, i tillegg til ymse andre lagerplassar.

At eit og anna arbeid gjekk føre seg på kjøkkenet, av og til i den første tida, høyrer også med – det var så mangt som skulle førebuast. Men likevel, det vert å gå litt for langt med eit spanande utsagn å seia at produksjonen starta her.

Eg har tidlegare gjort E.H. [Eldar Høidal] merksam på dette som eg vil kalle ei mistyding som her er blitt ført i pennen på ei veldig «fargerik» måte. -Industrisoge for Sykkylven s. 237 -.

Sjå meir om den første tida i heftet «Spiren» frå 2000.

Mvh Mindor Hjellegjerde»

Henta frå vidaresend mail: Fredag, 16 november 2007, <mindor@xi.no>.

Advertisements

Det utrulegaste – skatt og kemnar

In Uncategorized on juni 13, 2009 at 04:02
A diagram showing the effect of a per unit tax...
Image via Wikipedia

Ein finn det utrulegaste på internett. Så også i chattar med folk ein kjenner. Det utrulegaste er at når ein møter offentlege organ som til dømes Kemnaren.

Som i denne saka frå ein eg kjenner:

Jeg dro dit for å klage på feil beregnet arbeidsgiveravgift og urettmessig ilagt tilleggsavgift, og ba om å få snakke med en saksbehandler…

Fikk beskjed om å vente litt – og inn av utgangsdøren kom en muslimsk dame med hijab. Hun spurte om jeg ventet. Jeg svarte da at jeg tror det er ledig i skranken, for jeg trodde hun var «kunde» fordi hun kom utenfra………

Hun kunne veldig dårlig norsk, og hadde jo ikke greie på noen ting. Hun var åpenbart under opplæring, for hun hadde med en mentor. Jeg spurte om navnene deres, for jeg ville notere hvem jeg snakket med. Navnet på *saksbehandler N.N.* fikk jeg, men ikke på den norske damen. Har du ikke noe navn du da, spurte jeg…… Jo, men det vil jeg ikke oppgi, for det er hun som er saksbehandleren sa hun! Men hvorfor er du her da, spurte jeg. «Fordi jeg skulle vise *saksbehandler N.N.* veien til publikumsekspedisjonen, fordi hun visste ikke veien» sa hun!!!!!!!

Slå den da – saksbehandleren hadde antagelig aldri vært i ekspedisjonen før! Da er hun sikkert VELDIG erfaren………………………

Jeg hadde med en hel ryggsekk med permer med bilag, og de tok masse kopier. De sa de skulle undersøke saken og ta kontakt med meg. Og dagen etter ringte de og sa at alt var i skjønneste orden. DET visste jeg vel, jeg hadde full oversikt jeg! Men da har de altså sendt namsmannen ugrunnet til oss, og laget masse tull for ingenting!!! AT DET GÅR AN!!!!!!!!!!

Jeg har fått en hel bærepose med brev fra de, og jeg har sendt brev og ringt og sendt e-mail – alt til ingen nytte. Derfor tok jeg med alt av bilag og dro ned til de. Og da fikk pipen en annen lyd………………………

De skulle attpå til betale inn kr. 5.603 til kontoen vår. Og det er også HELT KLART feil – for vi har betalt akkurat det som er riktig, og skal således ikke ha noe tilbake. Jeg har derfor bedt om en oppstilling og forklaring som viser hvordan de har kommet fram til det beløpet. Det har jeg foreløpig ikke fått. Må ha en dokumentasjon overfor både oss selv og regnsakpsfører og revisor. Særlig den dagen de oppdager at det er feil og vil ha pengene tilbake………………….

Hele saken bunner i at jeg satte inn et tall i feil rubrikk på en terminoppgave i desember 2008. Da så det ut som vi hadde ansatte i U.S.A. og Canada, noe vi altså ikke har… Jeg oppdaget feilen umiddelbart, og skulle endre beløpet i skjemaet i Altinn. Men det var ikke mulig å endre rubrikken! Da fylte jeg ut et nytt skjema med samme refereansenr. og sendt øyebliket etter. Jeg sendte også brev til de og forklarte at det første skjemaet utgår og erstattes av det neste. Da purringene likevel begynte å strømme inn ringte jeg til de flere ganger, og saksbehandlere jeg snakket med forsikret om at dette skulle de rette opp i, så jeg kunne bare ta det med ro……….

Jeg spurte også om de ikke forsto at det kun skulle være 1 skjema, når de hadde mottatt 2 skjemaer for termin 0608. Neida, det var jo skatteyters ansvar å holde rede på sånt fikk jeg til svar……………….. Trodde dere at dere skulle få dobbel avgift da, spurte jeg. Vi innkrever bare det som framgår av skjemaene vi svarte damen (hun norske mentoren altså………)

Men de ble jo litt røde i ansiktet da de så at alt jeg sa var riktig, og at vi hadde betalt nøyaktig det vi skulle! Og SÅNN som de har mast og stått på! Man føler at man stanger hodet i veggen, og at det er en metertykk betongmur………….

Ja, det er så dårlig at det er helt flaut synes jeg! Artig å drive eget firma da!!!

Og til slutt fikk jeg snakke med saksbehandleren som hadde rekvirert namsmannen til å komme til oss. Hun var polsk, og snakket meget gebrokkent norsk……………. Jeg følte at jeg var i et eller annet fjernt utland…………………….

Hun var så nervøs, at da hun skulle stifte sammen papirene som hun hadde lånt av meg for å ta kopier spratt hele stiftemaskinen fra hverandre, og alle stiftene spratt rundt i hele rommet! Da tok jeg bare pairbunken fra henne, og sa at jeg skulle stifte det selv hjemme……….. Hun var sprut rød i trynet………….

Vel, *N.N. Skattebetaler* kan snakke for seg – og det er ingen grunn til å finne seg i alt og stå med lua i hånda. Det har jeg sluttet med for mange år siden………

Jeg er høflig og korrekt og saklig – men jeg lar de meget klart forstå hva jeg mener!

Og dette kaller ein ServiceNorge? Det er heilt utruleg. Offentlege etater treng ei skikkeleg opplæring i kundebehandling og profesjonalisert måte å drive verksemd på.

www.svindseth.com (mi web-side).

Copyright 2009 Frode Svindseth (all rights reserved)

Reblog this post [with Zemanta]

Er Twitter framtida?

In Uncategorized on juni 9, 2009 at 14:06
Image representing Twitter as depicted in Crun...
Image via CrunchBase

Med overskrifta «Hvorfor kvitrer alle plutselig?» Skriv doktorgradstipendiat Linda Elen Olsen ved Institutt for Informasjons- og medievitskap ved Universitetet i Bergen i magasinet Hubro til UiB om det nye mediumet Twitter.

«Blås i hva publikumssultne journalister, markedsførere og teknologfanatikere vil ha deg til å tro. Twitter er verken et teknologisk gjennombrudd eller en unik tjeneste som kommer til å forandre samfunnet slik det er i dag».

Og vidare:

«Twittter er faktisk lite annet enn en fremvisning av hva jeg bryr meg om, hva jeg vet, hvordan jeg har det og hva som er viktig for meg akkurat nå».

David Pogue i New York Times skriv bok med bakgrunn i spørsmål og svar på Twitter. Boka skal heite: The World According to Twitter – Crowd-Sourced Wit and Wisdom from David Pogue and His 350 000 Followers, Boka kjem ut 1 august 2009. Ho kan allereie førehandsbestillast på www.amazon.com .

Eg har følgd Pogue på Twitter og det er ei rad med ulike emne han tek opp på vegen sin til å skrive bok. Mellom anna humor. Sjå nærare på: http://davidpogue.com/bio_photos/twitter.html .

Både journalistar og PST er på Twitter. Journalistane for å følge med på det som skjer og rapportere og stille seg kritiske, Det er det som er jobben deira. Twitter er såleis ei ny plattform for nyhende. Kvifor vente på media, når ein kan følge twitter-meldinga til ein tiltalt i piratkopieringssaka i Sverige og få vite domen med det same. Ein kjem slik nærare nyhende. Men vi kan ikkje følge alle. Det kan heller ikkje PST. Eller journalistane, Ein må difor ta eit utval. Då fell twitringa om dei daglegdagse tinga gjennom, og ein stend igjen med twitrarar som gjev meining og har eit visst gjennomslag i samfunnet.

Dette er omtrent som utviklinga på området e-mail. Då e-mail eller e-post som det no heiter på norsk, var nytt, og få hadde det, kunne alle maile alle og få svar. No er det mykje verre. E-mail-adresser er vanskelege å få tak i og ein møter gjerne nokon som silar e-mailen til dei som er mest kjende og sit høgt oppe i samfunn-systemet.

På twitter er det vanleg for dei som er mest kjende å ha eigne program som twittrar for ein. Dei set ikkje sjølv og sender ut meldingar kvart 3 minutt. Det heile er automatisert. Slik til dømes Guy Kawasaki gjer det.

På 140 teikn kan ein få sagt mykje. Og føremoner har tenesten. Å redusere det slik som medievitar Linda Elen Olsen gjer ved å seie nærast at det er daglegdagse ting ein twittrar om, blir for enkelt.

Alle tenester og media på internett har gått gjennom ein modningsprosess, akkurat som ein har produktsyklusar for varer og tenester.

Med dette vil eg seia at kan folka bak Twitter tene pengar på tenesta, som til dømes ved å selje statistikk, vil ein ha fått ei endring i samfunnet. Ein får ein ny  måte å tene pengar på. Akkurat som når Google tener pengar på å gje folk gratis mail ved å bruke innhaldsretta annonser på sida. Eller at ein får web-sider med sal av ferdige manuskript til oppgåva di på gymnaset eller universitetet.  Det er meir effektivt enn før, men raskare går ikkje verda av den grunn. Det trur eg er ei myte. Det er framleis berre 24 timar i døgnet og folk har framleis like mykje å gjere.

Ein revolusjon er neppe Twitter, men det er ein fordel å gå langsomt fram, akkurat som det er med andre «mange til mange» tenester. Det er vanskeleg å spå om framtida. Det er først i ettertid at ein kan seie noko sikkert om historia.

Les heile artikkelen av doktorand i media Linda Elen Olsen ved UiB på: http://hubro.uib.no/hubro2-2009/hubro2-2009.pdf .

OPPDATERING:

«Twitter plukkes av og til ned en times tid om natten for å justeres, fikses og sendes ut på banen i bedre stand. Dette kaller de scheduled maintenance, og det er noe de med jevne mellomrom gjør. Igår skulle det være en ny runde med dette. Men da ble det oppstand! Folk skrev til Twitter og bønnfalte dem om å utsette, noe de til slutt gjorde etter først å ha prøvd å prate seg ut av det.

Årsaken var rollen Twitter spiller for opposisjonen i Iran og deres kontakt med utenverdenen disse dagene. jeg synes dette er en interessant samfunnsendring og den har kommet svært raskt.»

Frå NRK Beta: posted: 16 Jun 2009 08:05 AM PDT (Twitter ble nettopp viktigere)


www.svindseth.com (mi web-side)

Copyright 2009 Frode Svindseth (all rights reserved)

Reblog this post [with Zemanta]